850,000

Bộ mấu nhựa leo núi 32 chi tiết với nhiều kiểu, nhiều kích thước khác nhau cho mỗi chi tiết
Sản phẩm có Vít đi kèm chuyên dụng thay vì phải tự mua ngoài như cục nhựa gắn