Số lượng: 14 bảng (2 bảng vuông + 6 bảng chữ nhật)
Chất liệu: Gỗ tự nhiên an toàn