280,000

Kích thước 80Cmx45Cm

Gồm tất cả các tỉnh thành cập nhật theo hiện hành