35,000 29,500

Mấu leo núi để bắt lên vách gỗ hoặc trực tiếp lên tường nhà.
Vui lòn liên hệ để được tư vấn cách lắp đặt
Thiết kế vấu nhựa với 2 lỗ vít có thể dùng bắt lên tường, lên vách gỗ cho con bạn leo trèo tăng khả năng leo trèo vận động tăng cường thể chất sức khỏe