Số lượng: 7 bảng (1 bảng vuông + 6 bảng chữ nhật)
Chất liệu: Gỗ tự nhiên an toàn