2,750,000

  1. Gấp gọn lại khi không sử dụng
  2. Có 2 vòng đu tay
  3. Có 1 ghế xích đu
  4. Có 1 thang dây
  5. Có thể lắp thêm lưới (tùy chọn thêm)
  6. Có thể lắp thêm máng trượt (tùy chọn thêm)