3,500,000

Xà đu đa năng kèm vách leo núi cao 1.4m