Bộ ghép chữ bộ chữ di động

Bộ chữ ghép chữ, bộ chữ di động theo phương pháp montessori nhiều chữ nhất...